ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ภาคตะวันออก ระยอง เมืองแกลงโพลีคลินิก
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา รพ.แปลงยาว
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รพ.ศรีมหาโพธิ
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รพ.ประจันตคาม
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รพ.นาดี
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รพ.ค่ายจักรพงษ์
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รพ.บ้านสร้าง
รวม 7 โรงพยาบาล