ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รพ.ท่าโรงช้าง
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รพ.กองบิน 7
ภาคใต้ ระนอง รพ.กะเปอร์
ภาคใต้ ระนอง รพ.ละอุ่น
ภาคใต้ ระนอง รพ.กระบุรี
ภาคใต้ ระนอง รพ.สุขสำราญ
ภาคใต้ กระบี่ รพ.อ่าวลึก
ภาคใต้ กระบี่ รพ.เกาะพีพี
ภาคใต้ กระบี่ รพ.ปลายพระยา
ภาคใต้ กระบี่ รพ.เหนือคลอง
ภาคใต้ กระบี่ รพ.ลำทับ
ภาคใต้ กระบี่ รพ.เขาพนม
ภาคใต้ พังงา รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์
ภาคใต้ พังงา รพ.กะปงชัยพัฒน์
ภาคใต้ พังงา รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์
ภาคใต้ พังงา รพ.บางไทร
ภาคใต้ พังงา รพ.ตะกั่วทุ่ง
ภาคใต้ ชุมพร รพ.ธนบุรี-ชุมพร
ภาคใต้ สตูล รพ.ท่าแพ
ภาคใต้ สตูล รพ.ควนโดน
ภาคใต้ ปัตตานี รพ.ยะหริ่ง
ภาคใต้ ภูเก็ต  รพ.ป่าตอง
ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ โดลไทยแลนด์
ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ รพ.กุยบุรี
ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ รพ.กองบิน 5
ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ รพ.สามร้อยยอด
ภาคใต้ สงขลา รพ.เทพา
ภาคใต้ สงขลา รพ.จะนะ
ภาคใต้ สงขลา คลินิกเกรียงศักดิ์ หาดใหญ่
ภาคใต้ สงขลา รพ.มิตรภาพสามัคคี หาดใหญ่
รวม 30 โรงพยาบาล