ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ภาคตะวันตก ตาก รพ.พบพระ
ภาคตะวันตก ตาก รพ.แม่ระมาด
ภาคตะวันตก ตาก รพ.ท่าสองยาง
ภาคตะวันตก ตาก รพ.อุ้มผาง
รวม 4 โรงพยาบาล