บริษัทโอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

อาคาร Software Park Phuket

เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก

อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000  

Email:   

Phone:  076-684-991

Fax:  02-5388662  

Mobile:  081-417-0720