โปรแกรมบริหารโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย คลีนิค และสาธารณสุขทั่วไป
โครงการอบบรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2013 เวลา 13:37 น.

ขอเชิญร่วมโครงการอบบรม
หลักสูตร "การติดตั้งปรับปรุงการดูแลรักษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (HospitalOS & Security)"
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hospital-os.com/training/
Linux_2556
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2013 เวลา 13:52 น.
 

บอร์ด Linux & PostgreSQL & Research

Latest Tweets


thainhf
Sipa
TMI
TRF
Thai National Health
Foundation
www.thainhf.org

Software Industry Promotion Agency
(Public Organization)
www.sipa.or.th

TMI – Thai Medical
Informatics Association
www.tmi.or.th

TRF – Thailand
Research Fund
www.trf.or.th